Rentevaste periodeKeuze Rentevaste periode

Nadat u gekozen hebt voor een hypotheek vorm, dient u ook een keuze te maken voor de rentevaste periode. Uiteraard kunt u ook nog kiezen voor een variabele rente. Op de rente grafiek is te zien, dat de hypotheek rente sterk varieert met de looptijd van de hypotheeklening. 
Maar wat is nu de ideale looptijd voor u? 

Risico's die u kunt lopen

De grafiek van de hypotheekrentes toont dat de rente met een looptijd van 1 jaar ongeveer 2.5 à 3 % bedraag en met een looptijd van 20 jaar ongeveer 5.5%. Dit betekent, dat u voor een langere rente vaste periode dus aanzienlijk meer rente betaald. U zult zich nu misschien afvragen, waarom dit verschilt bestaat en waarom dat zo groot is. Wetenschappers hebben hier al jaren over nagedacht en er nog steeds geen duidelijk verklaring voor gevonden. In het kort: voor u komt het hier op neer: in 80 a 90 % van de jaren is de lange termijn rente (laten we zeggen de 20 jaar rente) hoger dan de korte termijn rente (laten we zeggen 1 jaar rente). Soms is dit echter niet het geval. Dit betekent dat als u dan een nieuwe rente vaste periode wilt aangaan, u op dat moment meer moet betalen dan u daarvoor deed. Kort gezegd: u loopt meer rente risico als een korte rente vaste periode kiest. Aan de andere kant betaald u meestal minder rente als u een korte rente vaste periode kiest. U dient dus een keuze te maken in hoeverre u bereidt bent meer of minder risico te nemen.

Korte rente vaste periode, ideaal voor u als...

Indien u veel inkomen voor u heeft liggen, of veel cash bezit, dan zult u rente schommelingen goed kunnen opvangen. In zo'n geval is het ideaal om een korte rente vast periode te kiezen. 
Toch dient u ook enig risico te accepteren. Grote koersschommelingen in de rentetarieven zijn altijd mogelijk, en ook financiele positie kan ook altijd fluctueren. Hier staat natuurlijk wel gemiddeld lagere rente tarieven tegenover.

Lange rente vaste periode, ideaal voor u als...

Indien u niet meer bereidt bent om risico's te nemen, kunt u het beste kiezen voor een langere rentevaste periode. U kunt dit bijvoorbeeld koppelen aan de aflossingstermijn van u huis. In dat geval ligt de hoeveelheid rente die u moet betalen tot en met de aflossing vast. U loopt dan geen enkel rente risico. Een andere manier om uw rente risico te verminderen is door meer af te lossen. Een lagere hypotheekschuld betekent immers lagere hypotheek rente die u dient te betalen. 

Terug naar homepage