Lineaire hypotheekLineaire hypotheek

Deze hypotheekvorm wordt steeds minder toegepast. De aflossing vindt lineair plaats, dat wil zeggen gelijkmatig over de hypotheekduur. 
Het maandbedrag bestaat uit twee delen: een rente betaling over de hypotheek-schuld en een tussentijdse aflossing. Omdat de hypotheekschuld in het begin relatief hoog is, zal de berekende rente in het begin relatief hoog zijn. Hierdoor zijn er hoge aanvangslasten. Gedurende de hypotheek duur zullen de lasten echter steeds verder afnemen. De hypotheek schuld daalt immers snel door het gelijkmatig aflossen, waardoor de rentebetalingen over de schuld ook zullen afnemen. 
Op de rente betalingen is de hypotheek rente aftrek van toepassing. Door het snel verminderen van de rente betalingen, verdampt hierdoor ook snel de aftrek van de hypotheek rente. 
Door de hoge aanvangslasten en de fiscale beperkingen is deze hypotheekvorm voor veel mensen niet ideaal. Een pluspunt is dat de hypotheekschuld samen met de nettolasten snel afnemen.

Voor wie is de lineaire-hypotheek ideaal?

De lineaire hypotheek is gunstig als u veel vrij vermogen hebt en u niet langer gebruik kan maken van de hypotheek rente aftrek. U lost de hypotheek schuld af met geld waar u anders niet veel mee zou doen. 
Deze vorm is ook gunstig als u een inkomensdaling verwacht. In eerste instantie kunt u dan veel aflossen van de uitstaande hypotheekschuld. De inkomensdaling kunt u vervolgens opvangen met lagere hypotheeklasten.

Voordelen van de lineaire-hypotheek:

  • Zekerheid met betrekking tot het vermogen om af te lossen aan het eind van de looptijd
  • De hypotheek schuld wordt tijdens de looptijd relatief zeer snel verkleind, waardoor u al snel relatief weinig rente meer hoeft te betalen
  • Deze hypotheek vorm is erg recht-toe-recht-aan. Er is volledige duidelijkheid over de hoogte van uw hypotheek schuld. Er zijn dus geen verborgen belasting risico's, zoals bij veel andere hypotheek vormen.

    Nadelen van de lineaire-hypotheek:

  • Fiscaal ongunstig. Door de snelle aflossing van de hypotheekschuld, zal er tijdens de looptijd relatief snel weinig rente over de hypotheek schuld betaald hoeven te worden. De hypotheek rente aftrek neemt hierdoor heel snel af
  • Deze hypotheek sluit vaak door de hoge initiele maandlasten niet aan op de leefsituatie van de meeste mensen.
  • Nieuwe hypotheek vormen bieden vaak aanvullende voordelen waarbij beter wordt aangesloten op uw persoonlijk voorkeuren, zoals bijvoorbeeld de mate waarin u bereidt bent risico's te nemen.