Belasting risicoBelasting risico

Hypotheken zijn traditioneel een gevoelig politiek onderwerp. In veel landen staat de overheid positief tegenover eigen woning bezit. Vormen van woningsubsidie zijn dus niet zo vreemd. Waarschijnlijk zullen deze subsidies nog lang blijven bestaan. 
Doordat hypotheken een gevoelig politiek onderwerp is, kan de subsidie wel grote veranderingen ondergaan. Als u te veel rekent op een bepaald belasting voordeel, komt u later bedrogen uitkomen, als er wijzigingen in de belasting plaatsvinden.

Belasting adviseurs

Indien u graag van de belastingvoordelen gebruik wilt maken, zijn er tallozen hypotheek constructies voorhanden. Niet iedereen kiest hier graag voor. U dient daarbij zelf voor ogen te houden wat u standpunt hier in is. Gelukkig kunnen hypotheekadviseurs u hierbij vaak ook advies geven.