Rente risicoRente risico

In de rentegrafiek geldt dat de korte termijn rente veel lager is dan de lange termijn rente. Hoe kan dat? 
De hypotheek rente wordt bepaald door de financiele markten. Hier worden de rentevaste financiele producten verhandeld. Als de lange termijn rentevaste producten uitgaan van een hogere rente dan de korte termijn rentevaste producten, dan verwacht de markt dus een stijging van de rente. Anders gezegd: de rente grafiek op de begin pagina is dus een grafiek van de verwachte hypotheekrente. Demarkt verwacht dus dat de hypotheekrente gaat stijgen in de komende jaren. 
Als je deze beredening volledig zal volgen, dan heeft het helemaal geen zin om voor een korte of lange rentevaste periode te kiezen. Dit is niet het geval, en wordt hieronder uitgelegd.

Risico premie

In de praktijk is gebleken dat in 80 à 90 procent van de jaren de lange termijn rente hoger is dan de korte termijn rente. 
Anders gezegd: door steeds een korte rentevaste periodes te kiezen voor een hypotheek zal op de lange termijn aanzienlijk minder hypotheekrente betaald hoeven te worden. 
Dit verschijnsel is wetenschappelijk moeilijk precies te verklaren. Over het algemeen wordt gezegd dat mensen een voorkeur hebben voor een lange termijn rentevaste periode. Hierdoor is de prijs van een lange termijn rentevaste periode duurder dan die van de korte termijn termijn rentevaste periode.