Leven hypotheekLeven hypotheek

Bij de leven-hypotheek lost u tijdens de looptijd niet af, u betaalt slechts de hypotheekrentelasten. Naast de hypotheek wordt een levens verzekering bij de geldverstrekker afgesloten, waarvoor u maandelijks een premie betaald. Deze hypotheekvorm is ideaal als u belastingvrij op een relatief risicovrije wijze een vermogen wil opbouwen om uw hypotheekschuld af te lossen. Op de einddatum of bij overlijden wordt de hypotheek-lening geheel of gedeeltelijk afgelost. 
Een variant van de leven hypotheek is de universal life hypotheek.

Voorwaarden

Om voor deze hypotheek-vorm in aanmerking te komen dient u aan de voorwaarden van dekapitaalverzekering eigen woning te voldoen. Er zijn ook beperkingen met betrekking tot de hoogte van de fiscale vrijstelling. Indien u hier niet langer aan voldoent dient u dus extra belasting te betalen. Dit kan belangrijk zijn als u tussentijds de hypotheek wilt beeindigen.

Voordelen van de leven-hypotheek:

 • Fiscaal gunstig: de hypotheek-rente-aftrek is maximaal tijdens de looptijd
 • Relatief risicovrije vermogensopbouw
 • Belastingvrije vermogensopbouw
 • Bij een winstdelende polis kunt u meeprofiteren van de winst van de verzekeraar

  Nadelen van de leven hypotheek:

 • Het rendement op het opgebouwde vermogen is niet hoog. Dit komt omdat het vermogen relatief veilig wordt opgebouwd
 • De hoogte van de afkoopwaaarde van de verzekering is bij tussentijdse beeindiging moeilijk te bepalen
 • Risico bij tussentijdse beeindiging doordat niet langer aan de fiscale voorwaarden wordt voldaan
 • Het is onzeker of de hypotheek schuld met het opgebouwde vermogen op de einddatum kan worden afgelost
 • U kunt vaak niet kiezen waarin u belegt

  Voor wie is de leven hypotheek ideeal?

  De levenhypotheek is ideaal voor u, als u op veilige manier belastingvrij vermogen op wilt bouwen. Als u een hypotheek lang wilt aanhouden dan heeft ook minder last van de nadelen van de leven hypotheek. Alleen in dat geval kan de beleggen hypotheek ook ideaal zijn.