Forfaitair jaarrendementForfaitair jaarrendement

In de meeste landen worden belasting geheven over behaalde aandelenwinsten of andere vermogenswinsten. In Nederland is dit niet het geval. U wordt belast over forfaitair rendement, dat wil zeggen, het rendement wat u geacht wordt te kunnen behalen. De hoogte hiervan is 4 % en het belastingpercentage is 30 %. Deze belasting wordt berekend over allerlei vermogensbestandelen en is ondergebracht in de box 3 van de inkomensbelasting. 
De 4 % lijkt in eerste instantie een laag rendement. Aandelen renderen over de lange termijn zo'n 7 % per jaar. U dient zich echter wel te realiseren, dat dit bedrag ongeacht uw behaalde beleggingsresultaat wordt berekend. Als u dus een negatief behaald beleggings resultaat heeft, dan komt dit forfaitair bovenop deze vermogensdaling.